champers دوربین فوک ساحل سایه ساحل خلیج ویتلی

champers: دوربین فوک ساحل سایه ساحل خلیج ویتلی انگلستان باشگاه شبانه

گت بلاگز بین‌الملل مردم عوامیه در آتش غضب و کینه‌توزی سران خود می‌سوزند ، آل‌سعود تشنه کشتار و خونریزی است

اقدامات عربستان سعودی علیه ساکنان عوامیه میزان بی‌توجهی آن به حقوق‌بشر و قانون بین‌المللی را نشان می‌دهد.

مردم عوامیه در آتش غضب و کینه‌توزی سران خود می‌سوزند ، آل‌سعود تشنه کشتار و خونریزی است

به گزارش گروه بین الملل گروه تحریریه سایت جوان؛ پایگاه اینترنتی العهد لبنان نوشت: کارها عربستان در عوامیه، شدت یافتن محاصره ساکنان این منطقه و ویران کردن منزل ها و مساجد این منطقه بار دیگر خوی کشتار و خونریزی آل سعود را نشان می دهد ولی جامعه جهانی و در راس آن آمریکا نه تنها از این کارها آل سعود چشم پوشی می کند بلکه واشنگتن با فروش میلیاردها دلار سلاح به ریاض در جنایات آن شریک هست.


این پایگاه اینترنتی نوشت: تشنه کشتار و خونریزی بودن، شاخصه رژیم آل سعود است و حمله به منطقه عوامیه و محاصره آن از چند روز پیش تاییدی بر این عنوان هست. این رژیم جام خشم خود را بر این منطقه و ساکنان بی دفاع آن می ریزد، جوانان و کودکانش را می کشد و به منزل های این منطقه حمله و مساجد آن را ویران می کند. علاوه بر این آب و برق ساکنان این منطقه را بدون هیچ توجیه به حقی قطع می کند؛ گویی این رژیم به علت شکست های خود در سوریه و یمن و منطقه با کشتن مردم آن و ریختن خونهای آنها انتقام می گیرد، بدون اینکه جامعه بین المللی واکنشی به آن نشان دهد.

عبارات مهم : جنایت

عربستان با این رفتارها همه معیارهای قانون بین المللی و حقوق بشر را زیر پا می گذارد و میزان جنایتکاری، خشونت و زیاده روی بی نهایت در استفاده از زور علیه مردم خود را نشان می دهد. تا زمانی که عربستان همین روش را ادامه دهد و بر اساس افکار خرابکارانه ای که منشأ آن وهابیت هست، اقدام کند و روش آن کشتار و ریختن خون های بیگناهان باشد، با داعش و کارها آن تفاوتی ندارد.

این حکومت که در عوامیه مردم را می کشد و جهت کوچاندن آنها تلاش می کند و منزل ها و شبکه های آب و برق را نشانه قرار می دهد و مساجد را ویران می کند و به حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان و عوض کردن هیچ گونه اهمیتی نمی دهد، دموکراسی در آن کفر هست، همان طور که در مدارس خود این عنوان را آموزش می دهند و همه آنچه بدان ایمان دارند، آن است که بر بندگان همچون بردگان حکومت و کرسی قدرت خود را حفظ کنند. این همان موضوعی است که به یکی شدن آل سعود و آل عبد الوهاب کمک کرد.

اقدامات عربستان میزان بی توجهی آن به حقوق بشر و قانون بین المللی را نشان می دهد و همچنین نشانگر میزان بی توجهی جامعه جهانی به این پرسشها هست. جامعه جهانی به خاطر پول های عربستان و منافع آمریکا از این کارها چشم پوشی می کند و آمریکا عربستان را به علت زیر پا گذاشتن قانون بین المللی و حفظ نکردن کرامت انسان و بی توجهی به جان مردم که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید دارد، تحت فشار قرار نداده هست.

اقدامات عربستان در عوامیه با اعلامیه جهانی حقوق بشر تناقض دارد، که تاکید می کند همه مردم آزاد زاده می شوند و از کرامت و حقوق مساوی برخوردار هستند. به موجب ماده 9 این اعلامیه، «هر فردی حق آزادی و امنیت فردی دارد.» این کارها همچنین علی رغم ماده 19 است که تاکید می کند هر فردی از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردار هست. ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر این مسئله تاکید می کند. ولی هیچ کس این عنوان را رعایت نکرد و عربستان یک گروه مشخصی را در عوامیه نابود می کند و جهت کوچاندن آنها می کوشد و منزل های آنها را ویران می کند و چنان از زور استفاده می کند که گویی در حال جنگ با یک کشور دیگر هست.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 10 و همچنین ماده 14/م میثاق بین المللی حقوق مدنی و همچنین قوانین منطقه ای و داخلی کشورها تاکید دارد که مردم در برابر قانون یکسان هستند و حق این را دارند که بدون هیچ گونه تبعیضی، از حمایت مساوی قانون برخوردار باشند.

همچنین جان انسان مقدس هست، روح آدمی و جان آن در قرآن کریم مقدس است و نباید مورد تعرض قرار بگیرد. خداوند تبارک و تعالی در سوره مائده آیه 32 می فرماید «هر كس كسى را جز به قصاص قتل یا [به كیفر] فسادى در زمین بكشد چنان است كه گویى همه مردم را كشته باشد و هر كس كسى را زنده بدارد چنان است كه گویى تمام مردم را زنده داشته است.»

به موجب ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.» همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید می کند «حق زندگی حق جدانشدنی هر فردی هست، حق آزادی و امنیت نیز چنین است.» و نباید هیچ کسی را ظالمانه از زندگی اش محروم کرد. عجیب آن است که طبق اساسنامه حکومت عربستان، این کشور باید بر اساس شریعت اسلامی، از حقوق بشر حمایت کند. این در حالی است که این حکومت هیچ چیزی از اسلام و قانون بین المللی را اجرا نمی کند.

به نظر می رسد عربستان از وقت شروع محاصره عوامیه و نشانه قرار دادن منزل ها، مساجد و شبکه های برق و آب و فشار بر مردم جهت کوچاندن اضطراری آنها، بی آنکه علل آن را بدانند، در پی نابود کردن ساکنان عوامیه و دور کردن آنها از این منطقه است و به این صورت، کارها عربستان مصداق جنایت نسل کشی است که بر اساس ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هر گونه اقدامی که به قصد نابود کردن یک گروه قومی، نژادی یا دینی انجام شود و نابودی به طور کلی یا جزئی باشد، مصداق نسل کشی هست. این کارها مشمول بر موارد زیر است: کشتن افراد گروه، وارد کردن آسیب جسمی یا روانی گسترده به افراد گروه، قرار دادن گروه در وضعیتی به قصد نابودی آنها به طور کلی یا جزئی… اگر نگوییم کارها ماشین کشتار عربستان مصداق نابودی کلی می شود، حد اقل مصداق نابودی جزئی است و از این طریق جنایت نسل کشی را علیه مردم عوامیه مرتکب می شود.

عربستان با حمله به عوامیه، افزون بر جنایت نسل کشی، جنایت های ضد بشری مرتکب می شود، که بنابر ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، «جنایت های ضد بشری زمانی روی می دهد، که در چارچوب حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر گروهی از ساکنان غیر نظامی با آگاهی کارها زیر انجام شود: کشتار عمدی، نابود کردن، به بردگی گرفتن، دور کردن یا انتقال اضطراری ساکنان، زندان، محرومیت شدید از هر گونه آزادی جسمی به گونه ای که با پرسشها مهم قانون بین المللی تناقض داشته باشد، شکنجه، ظلم به هر گروه مشخص یا جمع خاصی از ساکنان به دلایل سیاسی، نژادی، قومی، فرهنگی یا دینی یا علل مرتبط به جنسیت، یا به علل دیگری که در سطح جهانی ممنوعیت آن از نظر قانون بین المللی پذیرفته شده است است.»

بنابراین، با محاصره کامل عوامیه و تلاش گسترده جهت نابود کردن ساکنان این منطقه، تنها به این علت که مذهبشان متفاوت از مذهب رژیم حاکم هست، ادله جهت کارها عربستان در عوامیه کامل می شود و این حکومت به ارتکاب جنایت هایی روی آورده است که دیوان بین المللی کیفری وظیفه پیگیری به آنها را دارد. از این رو، قضات این دیوان باید اقدامی انجام دهند و هر چه سریع تر این جنایت ها را در شورای امنیت مطرح کنند. ولی متأسفانه جامعه جهانی و در رأس آن، آمریکا نه تنها از کارها آل سعود چشم پوشی می کند، بلکه واشنگتن بیش از 100 میلیارد دلار اسلحه به ریاض می فروشد و از این طریق خود نیز در این جنایت ها شریک است و زمینه را جهت آن فراهم می کند.

عربستان اکنون سرشت جنایتکارانه خود را نشان می دهد و تاریخ خونین آن، تکرار می شود. این حکومت از طریق کارها خود، بار دیگر ماهیت رژیم سرکوبگرانه خود را نشان می دهد، رژیمی که مردم را دچار وحشت و وحشت می کند و شکست آل سعود را در مدیریت کشور ثابت می کند و بار دیگر معیارهای دوگانه جامعه جهانی در اجرای قانون بین المللی و چشم پوشی از ادامه سیاست فرار از مجازات را نشان می دهد.


انتهای پیام/

واژه های کلیدی: جنایت | قانون | عربستان | عربستان، | بین الملل | اقدامات عربستان در عوامیه | عوامیه | آل سعود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog